Katolsk Studentlag i Oslo er en forening for studenter, akademikere og andre interesserte.
Vårt formål er å være en møteplass for katolikker ved høgskolen og universitetet i Oslo.

 

Ny bok: Klokt lederskap- mellom dyder og dødssynder

17.03.09

Hva kreves for å bli en klok leder? Kan læren om de klassiske dydene og dødssyndene brukes for å se nye muligheter i tøffe tider? Hvordan sikre at gode avgjørelser blir tatt når presset fra alle kanter utfordrer ledere? Foranledningen for seminaret er utgivelsen av boken Klokt lederskap - mellom dyder og dødssynder av Paul Otto Brunstad.

Skribent

Sakset fra gyldendal.no

Tøffe tider krever kloke ledere, invitasjon til seminar om klokt lederskap, 19. mars kl. 08.30-10.00, Gyldendalhuset, Schesteds gate 4, Oslo
Program

• kl. 8.15-8.30 Enkel servering, kaffe og croissanter

• kl. 8.30 Velkommen ved forlagsredaktør Vibeke Høegh-Omdal og informasjonsdirektør i Gyldendal Norsk Forlag Bjarne Buset

• kl. 8.35-8.45 Forfatter Paul Otto Brunstad om klokt lederskap

• kl. 8.45-8.55 Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen om hvordan Forsvaret søker å utdanne kloke leder

• kl.8.55- 9.05 Fungerende sjefsredaktør i Aftenposten Hilde Haugsgjerd om ledelse i nedbemanningstider

• kl.9.05- 9.15 Samfunnsviter, forfatter og stipendiat ved Arkitektur- og designhøyskolen i Oslo, Erling Dokk Holm, om nye kriser – nye ideer

• kl.9.20-10.00 Debatt/diskusjon/spørsmål

Les mer Tøffe tider krever kloke ledere

 

Dårlig lederskap skyldes primært ikke mangel på kunnskap, men klokskap. Faglig innsikt og kunnskap er viktig, men ikke tilstrekkelig for å bli en god leder.

 

Alt kan nemlig gjøres riktig i henhold til regler og prosedyrer, likevel går det meste galt. Hvorfor? Dårlig lederskap skyldes primært ikke mangel på kunnskap, men klokskap. Klokskap er evnen til å handle og til å treffe riktige avgjørelsene i konkrete sammenhengene. Klokskap er en avgjørende egenskap i alt lederskap, enten en er offiser, økonom, sykepleier eller lærer.

 

I Klokt lederskap – mellom dyder og laster vil forfatteren peke på faktorer som fremmer, men også som hemmer godt lederskap. Vekten er lagt på hva det er mulig å lære av de klassiske dydene og dødssyndene for å fremme nettopp klokt lederskap. Les mer

 
Katolsk Studentlag hovedside
Søk i nettstedet  
avansert søk  

ENGLISH