Katolsk Studentlag i Oslo er en forening for studenter, akademikere og andre interesserte.
Vårt formål er å være en møteplass for katolikker ved høgskolen og universitetet i Oslo.

 

[Innlegg fra verdidebatt.no]: «Jøde» og »jødesvin» er vel ikke noe verre enn andre skjellsord, sa en lærer til meg.Les mer

[Innlegg fra verdidebatt.no:] Selv om mange nekter å se sannheten i øynene, er det en realitet at antisemittismen øker i store deler av Europa.Les mer

Til minne om Moritz Rabinowitz, mannen som elsket Haugesund.Les mer

Vi har for mye glede, og for lite sorg, i Norge. Det offentlige liv er gjennomsyret av optimisme, en litt skingrende tilfredshet. Det kan vel være riktig på enkelte områder, men blir lett enerådende, som en tvangstanke. Og derfor ubegrunnet, irreell.Les mer

De siste månedene har debatten om reservasjonsretten pågått i norske medier. I denne artikkelen skal jeg ikke skrive om reservasjonsretten i seg selv. Jeg skal derimot forsøke å belyse Kirkens lære når det gjelder livets begynnelse. Når er det at et embryo eller et foster blir et menneske?Les mer

For en måned siden sendte jeg noen spørsmål om kirkeasyl til justisministeren og andre fremtredende stortingspolitikere fra alle partier samt den katolske biskopen i Oslo, Caritas og en prest i Den Norske kirke. Utgangspunktet var debatten som raste i pressen ved juletider, hvor justisministeren...Les mer

Lidelsens mening

14.02.14

En postmoderne hedonist søker nytelse og å unngå all lidelse. Stilt overfor dette fristende perspektivet må den kristne minne seg selv om at lidelsen har en mening.Les mer

Det er lenge siden Olympiade i første rekke dreide seg om sportslige prestasjoner, langt viktigere er politikk og nasjonal prestisje.Les mer

I løpet av det siste året er provosert abort (svangerskapsavbrudd) igjen blitt et tema i den offentlige debatten. Dette skyldes flere forholdLes mer

(katolsk.no) I dette mitt første budskap til Verdens Fredsdag, ønsker jeg å gi til alle, enkeltmennesker og folk, mine beste ønsker om et liv fylt av glede og håp. I hjertet til enhver mann og kvinne finnes ønsket om et fullt liv, innebefattet den ubetvingelige lengselen etter brorskap som...Les mer

Torsdag 12. september kunne Katolsk studentlag i Oslo ønske velkommen til et spennende møte for en fullsatt sal; to norske cisterciensere, pater Erik Varden og søster Hanne-Maria Berentzen, hadde begge takket ja til studentlagets invitasjon og var kommet for å fortelle om nettopp klosterlivet:...Les mer

Katolsk studentlag i Oslo arrangerte torsdag 23. mai debattkveld hvor temaet var nettopp: Kirken – hvem er vi, hvor går vi? Les mer

Nå når Frans I er vel installert i Roma etter den overveldende globale begivenhet som pavevalget representerer, kan vi kanskje tenke over hvordan denne utnevnelsen fortoner seg sett fra lille Norge – så ubetydelig i den internasjonale katolske verden, men så viktig for oss norske, i det evige spenn...Les mer

Siden sist sommer har forslag om å tillate eggdonasjon i norsk lovgivning vært et politisk diskusjonsemne i norske media. Les mer

Dette er for meg det store med en pave ”som kardinalene fant ved verdens ende”, som Frans selv sa. For det er ikke bare perspektivet på stjernehimmelen som er et annet for oss mennesker og for Kirken når man ser det fra sørLes mer

Viser innføringene 1 til 15 av 149
 
Katolsk Studentlag hovedside
Søk i nettstedet  
avansert søk  

ENGLISH