Katolsk Studentlag i Oslo er en forening for studenter, akademikere og andre interesserte.
Vårt formål er å være en møteplass for katolikker ved høgskolen og universitetet i Oslo.

 

Det kunne være nærliggende å tro at studier og forskning på den ene siden er irrelevant for samfunnets beste, sett den slappe interessen dette emnet har fått i valgkamp og på budsjettposter på den annen side er det tydelig at mennesker innen akademia er tydelige på at høyere studier er viktige på...Les mer

Et nytt semester er i gang. Hva er studienes innhold og mening? Kan tro og studier være to sider av samme sak eller lever vi et dobbeltliv? Dannelse har vært er nøkkelord i universitetsdebatten denne våren, hva betyr det?Les mer

Forrige uke ble det kjent at filosofen og samfunnsdebattanten Nina Karin Monsen vil tildeles Fritt Ords pris for 2009 for sin aktive deltakelse i debatten om den nye ekteskapsloven som hun er en nådeløs kritiker av. Reaksjonene har vært mange og til dels kraftige. Flere blog-innlegg rundt omkring...Les mer

Vi går igjennom tunge dager i fasten, hvor vi forhåpentligvis spiser litt mindre og bruker litt mer tid i bønn. Her er noen meditasjoner som kan brukes når vi ber rosenkransen framover. Kanskje kan disse hjelpe oss til å forstå enda bedre hvorfor nettopp vi gir noe tilbake til Gud i fastetiden....Les mer

Men hva er livet?Les mer

Vi lever i en tid hvor samfunnet endrer seg raskere enn noen gang før. Det gjelder teknologiske nyvinninger, reisemuligheter, matkultur, språkutvikling og mye annet. Musikksmaken er også gjenstand for stadig endring; forskjellige populære sjangere eller "låter" har vesentlig kortere levetid i dag...Les mer

I morgenens stress og mas for å nå frem til forelesning i tide klarer jeg alltid å få med meg et overblikk av avisstativene, det gir en liten pekepinn over nyhetsstoffet og pirrer kanskje nysgjerrigheten til å ta fatt på en senere fordypning i nyhetsstoffet. Les mer

Vatikanets nylig offentliggjorte beslutning om å oppheve ekskommunikasjonen av fire omstridte og reaksjonære biskoper i Frankrike har vekket stor interesse, og dels stor harme, i den internasjonale pressen. Mediene benytter anledningen til å krisemaksimere kirkens bevegelser og spekulere i...Les mer

Respekt og toleranse er idealer som settes høyt i dagens norske samfunn. Noe som ble satt i fakos i den nylig avsluttede ”blasfemiparagraf” debatten.Les mer

Spørsmål omkring religionens forhold til samfunnet er i vinden som aldri før, og forestillinger om at religion er overflødig og utdatert gjøres grundig til skamme. Norges regjering arbeider for tiden med et lovendringsforslag som innebærer å erstatte dagens sovende blasfemiparagraf med en...Les mer

”Det tragiske er ikke onde menneskers handlinger, men gode menneskers taushet.” - Martin Luther King – Les mer

Jeg går over Fredrikkeplassen en tidlig januar morgen, der ligger fjorårets juletre massakrert, kuttet i tusen biter, det gjør litt nostalgisk vondt i sjelen. Det er semesterstart, men for tidlig for studentenes invasjon, det er nesten kun meg og juletrekadaveret. Velkommen til semesterstart...Les mer

«Don’t preach in my school and I won’t think in your church». Aftenposten hadde et helsides oppslag i disse dager om en kampanje humanistisk ungdom kjører mot skolegudstjenester med slagordet: «Ikke prek på min skole, så skal ikke jeg tenke i din kirke».Les mer

Erasmusempiri: Hvorfor utveksling? Humboldt Universitet. Alle universiteters mor. Berlin. Den dynamiske, pulserende, tolerante metropolen. Her vandret Hegel rundt som rektor, Marx og Engels studerte, akkurat slik Einstein gjorde – før han flyktet. Her brant Hitler opp til et rekviem av allierte...Les mer

T-bane vogner og andre kollektivreisemidler i Oslo har en lengre stund hatt plakater som reklamerer for at resirkulering av papairembalasje kan redde regnskog. Og det er et bra tiltak! Her spilles det på det på embalasjenes navn for å lage gode poenger ut av resirklueringen. Så som ovenenvte...Les mer

Viser innføringene 16 til 30 av 37
 
Katolsk Studentlag hovedside
Søk i nettstedet  
avansert søk  

ENGLISH