Katolsk Studentlag i Oslo er en forening for studenter, akademikere og andre interesserte.
Vårt formål er å være en møteplass for katolikker ved høgskolen og universitetet i Oslo.

 

Utallige barn i verden kunne ha hvisket eller skreket disse ord; foreldreløse, flyktninger… barn overlatt til seg selv: Si fra til noen at jeg er her!… Det kunne ha vært sagt av Betlehems julebarn og fredsfyrste: Si fra til noen at jeg er her! Les mer

I den vestlige verden undervurderte vi lenge religionens betydning for samfunnet og for den enkelte. Særlig i akademia, kulturliv og media ble religion ansett som avlegs. Det var ikke minst tilfelle i det kulturradikale miljø i Dagbladet, der jeg var sjefredaktør i en syv års periode. Medarbeiderne...Les mer

Adventsaksjonen er Norges Unge Katolikkers (NUK) solidaritetsorganisasjon som arrangeres i samarbeid med Caritas Norge. I år går pengene til Kirkens arbeid for hiv-smittede og aidssyke i Vietnam. Støtt Adventsaksjonen 2009! Ditt bidrag kan settes inn på konto 3000.16.91410Les mer

Som delvis eksilant i et stort katolsk land, setter jeg fra tid til annen på meg mine mer eller mindre internasjonale og bifokale briller for å betrakte den katolske kirke i Norge - og det er et interessant skue sett fra kontinentet! Les mer

I sommer kom pave Benedikts lenge ventede sosialensyklika: Sannhet i kjærlig (”Caritas in veritate”). Den har vakt begeistring hos mange – også blant kristne utenfor Kirken. I Norge har ensyklikaen, så vidt jeg vet, ikke vært tema for nevneverdig debatt eller refleksjon.Les mer

Det er allerede over seks år siden USA gikk inn i Irak. Hva man enn måtte mene om krigen, er det vanskelig å komme bort ifra at perioden har vært en tragedie for store deler av det irakiske folk.Les mer

Tvillingene

30.10.09

Selv hardbarkede kirurger fikk klump i halsen da de to søsknene spontant strakte armene ut mot hverandre og tydelig uttrykte gjensidig gjensynsglede. Les mer

”Den eneste meningsfylte oppgave for Europa i det neste århundre er å blåse nytt liv i sine beste åndelige tradisjoner og således hjelpe til med å skape et nytt mønster for global sameksistens.” Les mer

-Hvis målet var å oppnå en mer eller mindre objektiv fornuft vet jeg ikke om vi kunne ha sett så veldig annerledes ut [sa José]. Ana smilte lurt (...)Les mer

Det pågår for tiden en debatt om kulturradikalismen og dens status i offentligheten. Kulturradikalismen sies å være passé, forvitret, slutt, men også å være levende, frisk og provoserende som aldri før. Les mer

Den nye biskopen i Bjørgvin, Halvor Nordhaug, fortalte tidligere i år at han ville bruke den russiske ikonmaleren Andrej Rubljovs berømte Treenighets-ikon som illustrasjon til sin nye visjon for bispedømmet, en visjon bygget opp rundt kirkens bekjennelse av den treenige gud (VL, 11.06).Les mer

Vi har nylig gjennomført flere valg i Norge. I tillegg til Stortingsvalget har vi hatt kirkevalg for Den norske kirke. Dette kan gi grunn til noen refleksjoner om religion og politikk i vårt samfunn.Les mer

Noe av styrken og storheten ved Den katolske kirken er at den er overnasjonal (katolsk = allmenn). I hvert fall er det en av grunnene til at jeg i sin tid konverterte. Kirken har et overhode som i dag ikke har politisk makt og som ikke kan assosieres med noe land fremfor andreLes mer

Det går mot valg. På lederplass i Morgenbladet smeller Alf van der Hagen til med tittelen ”Ugudelige kristne” (21. august 2009). Han synes kristne burde stemme annerledes enn de ofte gjør – hvilket de jo også ofte gjør; det er tross alt over halvparten av befolkningen vi snakker om. Men hvis vi...Les mer

Gordon Gekko berømte sats i Oliver Stones film Wall Street fra 1987, greed is good, grådighet er et gode, synes fortsatt å være god latin. Ledende økonomiske miljøer synes i flere sammenhenger å gi Gekko rett i hans påstand. Les mer

Viser innføringene 91 til 105 av 136
 
Katolsk Studentlag hovedside
Søk i nettstedet  
avansert søk  

ENGLISH