Katolsk Studentlag i Oslo er en forening for studenter, akademikere og andre interesserte.
Vårt formål er å være en møteplass for katolikker ved høgskolen og universitetet i Oslo.

 

Der Spiegel brakte for en tid siden et forsildebilde av en høy katolsk prelat med ånden på gylfen. Bildet trengte ingen tekstforklaring. Alle tyskere skjønte straks hva det dreide seg om, for i Tyskland har avsløringene av pedofile overgrep og annen fandenskap i kirkelige kretser vært grundigere...Les mer

Den katolske kirke har i noen år vært i et veritabelt stormvær, som har kretset rundt geistliges seksuelle overgrep mot barn og unge. Det startet i Boston, spredte seg til andre amerikanske stater, fór over til Irland og har senere feid over Europa. Norge unngikk ikke vindkastene. Det startet med...Les mer

Sluttkommentar

23.04.10

Jeg beskyldte ikke Skirbekk for å være fascist eller for å mislike jesuitter. Derimot påpekte jeg hvordan makthavere gjennom tidene har søkt å begrense hvem som fikk delta i ”deres” demokrati. Det var sikkert enklere å oppnå enighet om samfunnssystemet i antikkens Hellas når slaver og kvinner ikke...Les mer

Egentlig skulle debatten mellom Ingun Ikdahl og meg vært avsluttet etter to innlegg fra hver. Men i det siste innlegget sitt kommer Ikdahl med så mange fordreiende utlegninger av det jeg har forsøkt å framføre, at jeg må be om å få komme med et tilsvar. Les mer

Hvem er utenfor ”folket”? I sitt forrige innlegg understreket Skirbekk at ordet demokrati betyr ”folk + styre”. Han mener at for lite oppmerksomhet har blitt viet til den første delen av begrepet: ”demokrati forutsetter at vi står overfor et folk”.Les mer

Danningskrise

28.03.10

Det multikulturelle samfunnet medfører mange utfordringar. Særleg dersom ein skjønar at det er ein realitet og ikkje berre ein idé i hovudet til multikulturalistane. Det multikulturelle dreiar seg ikkje lenger om eit slags triveleg folkloristisk mangfald, men om reelle ulikskapar i livssyn og...Les mer

I november i fjor stemte sveitsiske statsborgere over et forslag om å forby minareter på moskeer. Både den sveitsiske regjeringen og nasjonalforsamlingen fordømte forslaget som et brudd på landets grunnlov. Les mer

Demokrati er et honnørord i offentlig debatt. Dette er kanskje ikke så underlig, når en tenker på historiske, og også samtidige, erfaringer med ikke-demokratiske styresett. Det er her nok å nevne Hitlers Tyskland, Stalins Russland eller for den del Pol Pots Kambodsja eller Robert Mugabes Zimbabve.Les mer

Spørsmål omkring demokratiets utfordringer fyller store deler av dagens mediebilde, og demokrati som styreform er emne for debatt både nasjonalt og globalt. Mediebildet preges av at ulike forståelser av demokratisk omfang gjør seg gjeldende; ulike syn på demokratiets styrker, svakheter og...Les mer

Når vi hører ordet fasten i vår tid, tenker vi kanskje ikke først og fremst på den 40-dagers botetid i Kirken, men på måneden Ramadan hos muslimene. Vi har inntrykk av at de tar dette med å faste, mer alvorlig enn vi. Å faste i måneden Ramadan – det vil si ikke å spise, drikke eller har seksuell...Les mer

Livet er en underlig ting og en forunderlig reise gjennom tid og rom. Vi stiller oss vel alle spørsmålet; Hvem er jeg, hvor kommer jeg fra og hvor går jeg – Quo Vadis?Les mer

Hva er det grunnleggende innhold i arven fra den store franske revolusjon? Liberté, egalilté, fraternité sa de revolusjonære selv, og med dette slagord spredte dens ideer seg ut over verden. Frihet - fra tvang og undertrykkelse. Likhet - i behandlingen av enkeltmennesker like fullt som i resultat...Les mer

Tredje mandag i januar markes Martin Luther King, Jr. Day i USA. Minnedagen for en av våre tids fremste frihetskjempere markeres dermed nokså nær et årsdagen for innsettelsen av Obama som USA’s nye president. En innsettelse som ville være utenkelig uten den kampen som Martin Luther King, Jr....Les mer

I 1960 ble katolikken John F. Kennedy valgt til president i USA. Ingen katolikk hadde tidligere innehatt denne stillingen, og sterke krefter ble mobilisert for å hindre at det skjedde. En rekke steder ble pamfletter trykket der det ble advart mot at Vatikanet nå kom til å ta over og styre landet. Les mer

[Teksten ble publisert på denne nettsiden 24. januar 2009.] Her er et enkelt eksperiment du kan gjøre på deg selv: stryk deg selv lett på den ene armen og legg merke til hvor lenge du kjenner det etterpå. Så slår du deg selv hardt på den samme armen, og kjenner etter hvor lenge det svir etterpå. Les mer

 
Katolsk Studentlag hovedside
Søk i nettstedet  
avansert søk  

ENGLISH