Katolsk Studentlag i Oslo er en forening for studenter, akademikere og andre interesserte.
Vårt formål er å være en møteplass for katolikker ved høgskolen og universitetet i Oslo.

 

Lì Madòu

26.11.10

Gaudium et Spes fortel oss at vår tru omfattar meir enn fromheitsøvingar og tilbeding. Om vi trur at vi kan delta i dei jordiske affærar som om dei er avskilte frå vårt religiøse liv tar vi feil. Dei av oss kristne som neglisjerer sine jordiske plikter, gjer dette også mot Gud og sett si evige...Les mer

Gud som poesi

19.11.10

Hvor finnes det en litteratur i aktiv bruk, som spenner over så lange tidsrom og så ulike historiske epoker – som i salmene? I en vanlig, norsk gudstjeneste glir uttykket fra gammeltestamentlig poesi over middelaldertradisjoner til barokken, romantikken og nåtiden – det er ikke verst i løpet av 60...Les mer

Noen barn er brune som et nystekt brø' noen barn er gule og noen barn er rø' noen barn er hvite, noen nesten blå. På 60-tallet lød denne sangen fra de fleste av landets barneskoler, Les mer

I økumenisk arbeid, som er min hverdag, er det et yndet bilde at kirken er én kropp. Vi snakker om at vi alle er del av samme legeme – men gjerne forskjellige deler. Den éne kropp kan symbolisere den verdensvide kirke som vi kaller oss del av. Det er lettere sagt enn gjort – vi strever hele veien...Les mer

Man må skille mellom hva som er viktig og hva som er mindre viktig, også når det kommer fra Vatikanet.Les mer

En definisjon på et mirakel (det finnes flere) er en uventet hendelse som blir oppfattet som en guddommelig inngripen som trosser naturlovene. Sannelig om jeg vet om de to eksemplene jeg har for hånden er mirakler eller ikke, men for meg var begge to språklige mirakler som ikke kunne forklares på...Les mer

Pave Benedikts reise til Storbritannia i midten av september vakte – som ventet – ingen oppstandelse i norske medier. Hadde det enda blitt en skandale, eller en ulykke, eller noen virkelig saftige motdemonstrasjoner. Men besøket virket – bedømt utenfra - usedvanlig vellykket, og da er det åpenbart...Les mer

21. mai 2010 utstedte Den pavelige troskongregasjon justerte normer for behandling av svært alvorlige forbrytelser mot Kirkens tro, sakramenter eller moral (Normae de gravioribus delictis).Les mer

Nietzsche roper ikke like frydefullt at Gud er død lengre, men mange mener Gud har mistet sin kjerneverdi og at religionen blir mer og mer uviktig for de mange. Dette er ikke riktig. Religionen vil være like viktig i det 21. århundre som politisk ideologi var i det 20. århundre. Kampen står ikke om...Les mer

Hellige Far, kvinner er svært aktive på mange forskjellige områder innenfor Den Katolske Kirke. Burde ikke deres bidrag bli mer synliggjort, også i høyere, ansvarlige posisjoner i Kirken?Les mer

For en naturviter innebærer det “å forstå naturen” gjerne en serie med skritt: Man finner først et matematisk uttrykk som beskriver tilstanden, bevegelsen eller utviklingen til det man ønsker å si noe om. Les mer

Hvordan oppfyller vi vår rolle som katolske troende og som Kirke i det sekulariserte, flerkulturelle Norge? Les mer

The Catholic Students’ Club is a Catholic Society that invites students and young adults who live in or close to Helsinki, Finland, to get together to pray the Holy Rosary of Our Lady and participate in the Holy Sacrifice of the Mass in Saint Henry’s Cathedral every fortnight.Les mer

I en ny amerikansk film av Todd Solondz säger en liten pojke som svikits av alla vuxna kring honom: ” I don´t care about freedom and democracy, I just want my daddy”. Pojken har sina skäl – men repliken speglar också vår tid där den mänskliga personen är under hot och som skydd drar sig in i den...Les mer

Det var en gang en liten gutt, født i krigens dager i ett av de fattigste områder i Sør-Frankrike. En liten, musikalsk og kreativ gutt, som ofte kunne volde sine foreldre bekymring med sin fantasi og sine skaperevner.Les mer

 
Katolsk Studentlag hovedside
Søk i nettstedet  
avansert søk  

ENGLISH