Katolsk Studentlag i Oslo er en forening for studenter, akademikere og andre interesserte.
Vårt formål er å være en møteplass for katolikker ved høgskolen og universitetet i Oslo.

 

[Innlegg fra verdidebatt.no]: «Jøde» og »jødesvin» er vel ikke noe verre enn andre skjellsord, sa en lærer til meg.Les mer

[Innlegg fra verdidebatt.no:] Selv om mange nekter å se sannheten i øynene, er det en realitet at antisemittismen øker i store deler av Europa.Les mer

Til minne om Moritz Rabinowitz, mannen som elsket Haugesund.Les mer

Markeringen av 1814 – 200-årsjubileet for Norges grunnlov og selvstendighet – er et ideelt utgangspunkt for å diskutere reformasjonen. Det er reformasjonen i 1536 som er hele forutsetningen for noe «1814» overhodet. Dette er forhold som man i liten grad synes å forholde seg til i norsk...Les mer

Russlands annektering av Krim-halvøya og folkeavstemningene i Øst-Ukraina er i ferd med å endre det internasjonale politiske klimaet radikalt.Les mer

Vi har for mye glede, og for lite sorg, i Norge. Det offentlige liv er gjennomsyret av optimisme, en litt skingrende tilfredshet. Det kan vel være riktig på enkelte områder, men blir lett enerådende, som en tvangstanke. Og derfor ubegrunnet, irreell.Les mer

"I begynnelsen var Ordet ... og Ordet ble kjød, og tok bolig iblant oss." Denne begivenheten - inkarnasjonen - innleder vår tidsregning (enten vi vil det eller ikke). Få århundrer senere var det vi i dag kjenner som den europeiske sivilisasjon kristnet. Vår sivilisasjon har sprunget ut av flere...Les mer

Min Nandi

11.04.14

Det er tidlig morgen i New Delhi. Megabyen med en luftforurensning på nivå med Bejing har begynt å våkne. Skjønt, har den noengang lukket et øye? Jeg er på vei til Gandhi-museet, en kjøretur på ca. ti kilometer. Trafikken har allerede tetnet til, men jeg sitter behagelig installert i baksetet på...Les mer

De siste månedene har debatten om reservasjonsretten pågått i norske medier. I denne artikkelen skal jeg ikke skrive om reservasjonsretten i seg selv. Jeg skal derimot forsøke å belyse Kirkens lære når det gjelder livets begynnelse. Når er det at et embryo eller et foster blir et menneske?Les mer

Alle som følger med på slikt vet at pave Johannes Paul II skal helligkåres av pave Frans 27. april i år, men hvem er den andre? Pave Johannes XXIII er nesten glemt allerede.Les mer

Reservasjonsdebatten illustrerer det liberale dilemma. Samfunnet må verne samvittighetsfriheten og sikre reservasjonsadgang – i motsatt fall svikter det sine liberale grunnverdier.Les mer

For en måned siden sendte jeg noen spørsmål om kirkeasyl til justisministeren og andre fremtredende stortingspolitikere fra alle partier samt den katolske biskopen i Oslo, Caritas og en prest i Den Norske kirke. Utgangspunktet var debatten som raste i pressen ved juletider, hvor justisministeren...Les mer

Lidelsens mening

14.02.14

En postmoderne hedonist søker nytelse og å unngå all lidelse. Stilt overfor dette fristende perspektivet må den kristne minne seg selv om at lidelsen har en mening.Les mer

Det er lenge siden Olympiade i første rekke dreide seg om sportslige prestasjoner, langt viktigere er politikk og nasjonal prestisje.Les mer

I løpet av det siste året er provosert abort (svangerskapsavbrudd) igjen blitt et tema i den offentlige debatten. Dette skyldes flere forholdLes mer

Viser innføringene 1 til 15 av 136
 
Katolsk Studentlag hovedside
Søk i nettstedet  
avansert søk  

ENGLISH