Katolsk Studentlag i Oslo er en forening for studenter, akademikere og andre interesserte.
Vårt formål er å være en møteplass for katolikker ved høgskolen og universitetet i Oslo.

 

[H2Onews] Jesus went to the Mount of Olives. But early in the morning he arrived again in the temple area, and all the people started coming to him, and he sat down and taught them. Then the scribes and the Pharisees brought a woman who had been caught in adultery and made her stand in the middle....Les mer

Faste har en felles dimensjon. Stilt overfor den voldsomme utfordringen fra fattigdommen som tynger stor deler av verdens befolkning, står likegyldigheten og selvsentrerte isolasjon i sterk kontrast til Kristi medlidende og omsorgsfulle liv. Les mer

Kristus ble provosert. De forteller Ham om noen stakkarer som døde i ulykken og de venter på Hans svar. De vil at Jesus bekrefter den alminnelige meningen at ulykker er alltid en straff for synder. Med andre ord: at de selv er bedre, siden det ikke skjedde dem noe selv.Les mer

Abraham som vi møter i dagens første lesning er en sentral skikkelse i frelseshistorien. Han omtales stadig som vår ”far i troen”. Les mer

My dear friends, this is a message for the time of lent, which starts with Ash Wednesday on February 17.Les mer

Det er en spennende evangelietekst Kirken gir oss denne første søndagen i fastetiden. Alle de tre synoptiske evangeliene har med denne hendelsen hvor Jesus etter sin dåp i Jordan, den hendelsen som innleder hans offentlige virke, drives av Ånden ut i ødemarken hvor han faster i 40 dager og fristes...Les mer

[Cafod] God of light and life, we have a vision of a shining new world, of lives transformed and people inspired as the shackles of poverty are shattered, and your people are set free.Les mer

Trygghet og tro kan ikke arves, de må skapes i hver ny generasjon. Derfor må vi snakke sammen om hva som gjør oss trygge og utrygge, og om hva tro er og hvorfor troen har en plass i oss og mellom oss. Les mer

Forrige søndag hørte vi om hvordan Jesu rykte spredte seg overalt og hvordan han fikk lovord av alle i kraft av sin undervisning. I dagens tekst er det motsatte tilfelle og en rasende tilhørerskare driver ham ut av byen og vil styrte ham utfor en fjellskrent. Hva er grunnen til denne plutselige...Les mer

Jeremia . . . Jesus . . . vi selv. . . Dagens lesninger forteller oss hva det betyr, hva det krever, hva som loves. Les mer

Det er en meget kunstferdig beretning som Lukas gir oss om Jesus som vender tilbake til Galilea og underviser folket. Kirken har så gjort det enda mer elegant, ved å forberede det hele med innledningsordene til Lukasevangeliet. Dette er foretatt for å skape en opplysende sammenheng og god virkning...Les mer

Second Sunday in Ordinary Time. Gospel Reading: John 2, 1-12. “Jesus did this, the first of his signs, in Cana of Galilee, and revealed his glory; and his disciples believed in him”. Les mer

[Fra fr Arnfinn Haram - Weblog] “Kvar er din brennhug og di kraft? Di djupe medkjensle og di miskunn held du att frå meg” (63,15). Profeten Jesaja hadde ei sterk røynsle av kven Gud er. Han levde intenst i den store forteljinga om alle Guds storverk, som skapar og frelsar; han såg, som i syner,...Les mer

Zenit.org: "- Here is a translation of the address Benedict XVI gave today before and after praying the midday Angelus with those gathered in St. Peter's Square."Les mer

Vi kan rusle forbi adventstiden uten at vi gjenkjenner den Kjente i våre medmennesker. Hva er vår hilsen når Helligheten står foran oss? Les mer

 
Katolsk Studentlag hovedside
Søk i nettstedet  
avansert søk  

ENGLISH