Katolsk Studentlag i Oslo er en forening for studenter, akademikere og andre interesserte.
Vårt formål er å være en møteplass for katolikker ved høgskolen og universitetet i Oslo.

 

Demokrati er et honnørord i offentlig debatt. Dette er kanskje ikke så underlig, når en tenker på historiske, og også samtidige, erfaringer med ikke-demokratiske styresett. Det er her nok å nevne Hitlers Tyskland, Stalins Russland eller for den del Pol Pots Kambodsja eller Robert Mugabes Zimbabve.Les mer

Spørsmål omkring demokratiets utfordringer fyller store deler av dagens mediebilde, og demokrati som styreform er emne for debatt både nasjonalt og globalt. Mediebildet preges av at ulike forståelser av demokratisk omfang gjør seg gjeldende; ulike syn på demokratiets styrker, svakheter og...Les mer

Tredje mandag i januar markes Martin Luther King, Jr. Day i USA. Minnedagen for en av våre tids fremste frihetskjempere markeres dermed nokså nær et årsdagen for innsettelsen av Obama som USA’s nye president. En innsettelse som ville være utenkelig uten den kampen som Martin Luther King, Jr....Les mer

I 1960 ble katolikken John F. Kennedy valgt til president i USA. Ingen katolikk hadde tidligere innehatt denne stillingen, og sterke krefter ble mobilisert for å hindre at det skjedde. En rekke steder ble pamfletter trykket der det ble advart mot at Vatikanet nå kom til å ta over og styre landet. Les mer

Vi har nylig gjennomført flere valg i Norge. I tillegg til Stortingsvalget har vi hatt kirkevalg for Den norske kirke. Dette kan gi grunn til noen refleksjoner om religion og politikk i vårt samfunn.Les mer

Noe av styrken og storheten ved Den katolske kirken er at den er overnasjonal (katolsk = allmenn). I hvert fall er det en av grunnene til at jeg i sin tid konverterte. Kirken har et overhode som i dag ikke har politisk makt og som ikke kan assosieres med noe land fremfor andreLes mer

Det går mot valg. På lederplass i Morgenbladet smeller Alf van der Hagen til med tittelen ”Ugudelige kristne” (21. august 2009). Han synes kristne burde stemme annerledes enn de ofte gjør – hvilket de jo også ofte gjør; det er tross alt over halvparten av befolkningen vi snakker om. Men hvis vi...Les mer

The G-8 summit will take place July 8-10 in L'Aquila, Italy. It is becoming customary to hold a parallel religious summit to the G-8 meeting.Les mer

The relationship between the Catholic hierarchy in America and President Barack Obama was further complicated this week by the nomination of a liberal Catholic for the Supreme Court, just days after the head of the bishops' conference appeared to have made a U-turn away from earlier criticism he...Les mer

Pope Benedict XVI’s first pilgrimage of peace to the Holy land gives reason for us "to be optimistic", says the head of our partner Caritas Jerusalem.Les mer

Afghanistan er Norges største utenlandsoppdrag. Refleksprosjektet arrangerer i samarbeid med Det norske studentersamfund åpent møte om Norges engasjement, Torsdag 14. mai kl 18.00.Les mer

Refleksprosjektet arrangerer i samarbeid med Nobels Fredssenter åpent møte om Afrikas betydning for verden og Norge og hvordan nye generasjoner og framtidens Afrika utfordrer norsk utenrikspolitikk, 7. mai kl. 16Les mer

Mange av dei politiske partia i Noreg refererer til «det kristne verdigrunnlaget» som norm, utan å definera eller problematisera kva dei legg i omgrepa. Men kva er norske og kristne verdiar? Partidebatt, onsdag 6. mai kl. 19.00 på Litteraturhuset i Oslo.Les mer

Kirken, Human-Etisk Forbund, Islamsk Råd og andre tros- og livssynssamfunn går sammen og ber Regjeringen om å utarbeide en helhetlig religionspolitikk.Les mer

USAs nye rolle

02.05.09

Vi har entret en postamerikansk verden, hevder Fareed Zakaria. Han evner å formidle både spennende og utfordrende analyser rundt globaliseringens konsekvenser.Les mer

Viser innføringene 16 til 30 av 47
 
Katolsk Studentlag hovedside
Søk i nettstedet  
avansert søk  

ENGLISH