Katolsk Studentlag i Oslo er en forening for studenter, akademikere og andre interesserte.
Vårt formål er å være en møteplass for katolikker ved høgskolen og universitetet i Oslo.

 

Kultur

Fastetid

08.04.11

Svært mange nordmenn veit at Ramadan er den muslimske fastemånaden. At kyrkja også har ei fastetid som blei innleidd på Oskeonsdag, er nok langt mindre kjent.Les mer

Lì Madòu

26.11.10

Gaudium et Spes fortel oss at vår tru omfattar meir enn fromheitsøvingar og tilbeding. Om vi trur at vi kan delta i dei jordiske affærar som om dei er avskilte frå vårt religiøse liv tar vi feil. Dei av oss kristne som neglisjerer sine jordiske plikter, gjer dette også mot Gud og sett si evige...Les mer

Gud som poesi

19.11.10

Hvor finnes det en litteratur i aktiv bruk, som spenner over så lange tidsrom og så ulike historiske epoker – som i salmene? I en vanlig, norsk gudstjeneste glir uttykket fra gammeltestamentlig poesi over middelaldertradisjoner til barokken, romantikken og nåtiden – det er ikke verst i løpet av 60...Les mer

En definisjon på et mirakel (det finnes flere) er en uventet hendelse som blir oppfattet som en guddommelig inngripen som trosser naturlovene. Sannelig om jeg vet om de to eksemplene jeg har for hånden er mirakler eller ikke, men for meg var begge to språklige mirakler som ikke kunne forklares på...Les mer

Pave Benedikts reise til Storbritannia i midten av september vakte – som ventet – ingen oppstandelse i norske medier. Hadde det enda blitt en skandale, eller en ulykke, eller noen virkelig saftige motdemonstrasjoner. Men besøket virket – bedømt utenfra - usedvanlig vellykket, og da er det åpenbart...Les mer

”Sa Han det”? Sa han virkelig at hvis noen kommer til meg og ikke hater sin far og sin mor, sin hustru og sine barn, sine brødre og søstre, ja til og med sitt eget liv, da kan han ikke være min disippel?”Les mer

The Catholic Students’ Club is a Catholic Society that invites students and young adults who live in or close to Helsinki, Finland, to get together to pray the Holy Rosary of Our Lady and participate in the Holy Sacrifice of the Mass in Saint Henry’s Cathedral every fortnight.Les mer

Et menneske som ikke sikter på å bli rikt og forfremmet, som bare vil være godt og vil tjene – det er så sjelden at det nesten er mistenkelig. Å tjene penger, å ha noe, å stå frem, det synes å være mer begjærlig enn å være god og ikke å ha noe. Ydmykhet står ikke høyt i verden. Men bare til den...Les mer

I en ny amerikansk film av Todd Solondz säger en liten pojke som svikits av alla vuxna kring honom: ” I don´t care about freedom and democracy, I just want my daddy”. Pojken har sina skäl – men repliken speglar också vår tid där den mänskliga personen är under hot och som skydd drar sig in i den...Les mer

Det var en gang en liten gutt, født i krigens dager i ett av de fattigste områder i Sør-Frankrike. En liten, musikalsk og kreativ gutt, som ofte kunne volde sine foreldre bekymring med sin fantasi og sine skaperevner.Les mer

Med sin første Encyklika ”Deus caritas est” har pave Benedikt som utgangspunkt for sitt pontifikat satt Kirkens ”kjernekompetanse”, nemlig kjærligheten, som grunnlag for alle andre refleksjoner og betraktninger. Les mer

Pasternak gir i sin roman, Doktor Zjivago, en tolkning av Jesu fødsel hvor Maria fremstilles som “en ung pike—en alminnelighet antikken ikke fant det umaken verdt å beskjeftige seg med—som i hemmelighet setter til verden et guttebarn, setter livet til verden, livsunderet, alles liv, som det siden...Les mer

Livet er en underlig ting og en forunderlig reise gjennom tid og rom. Vi stiller oss vel alle spørsmålet; Hvem er jeg, hvor kommer jeg fra og hvor går jeg – Quo Vadis?Les mer

Hva er det grunnleggende innhold i arven fra den store franske revolusjon? Liberté, egalilté, fraternité sa de revolusjonære selv, og med dette slagord spredte dens ideer seg ut over verden. Frihet - fra tvang og undertrykkelse. Likhet - i behandlingen av enkeltmennesker like fullt som i resultat...Les mer

Som delvis eksilant i et stort katolsk land, setter jeg fra tid til annen på meg mine mer eller mindre internasjonale og bifokale briller for å betrakte den katolske kirke i Norge - og det er et interessant skue sett fra kontinentet! Les mer

Viser innføringene 16 til 30 av 74
 
Katolsk Studentlag hovedside
Søk i nettstedet  
avansert søk  

ENGLISH