Katolsk Studentlag i Oslo er en forening for studenter, akademikere og andre interesserte.
Vårt formål er å være en møteplass for katolikker ved høgskolen og universitetet i Oslo.

 

Troens År

03.11.12

I sitt Moto Proprio "Porta Fidei" lanserer pave Benedikt de XVI et Troens År

Skribent

sr. Ragnhild Bjelland

Som kristne skulle vi stadig og uten å måtte bli minnet om det, leve et Troens År. Når pave Benedikt tillyser dette året 2012-2013 som "Troens År", er det for å minne oss alle om viktigheten av å leve troen sin ut; kort sagt vise at man er kristen. "Ta imot - gi videre" - Tradere -tradisjon

Troen er en gave, hører vi ofte - og faren med det man hører ofte, er nettopp at det mister både verdi og innhold, det blir en selvfølge.

Troen er en gave - og vårt ansvar som katolske kristne er å forvalte denne gaven videre; Ta imot, gi videre.

Troen er på sett og vis selve muskelen i vårt kristenliv, og som alle muskler må den trenes. Vi vet fra idrett og trening at om man ikke sprenger sine egne grenser, utvikler man seg ikke. Alle som har drevet med en smule trening, vet at musklene må tøyes til det ytterste for at man skal få større styrke.

La oss da bruke dette Troens År til å trene vår trosmuskel, la oss sammen bygge opp formen. La oss sammen, med veltrente trosmuskler løpe mot målet som er vår egen og alles frelse.

Tro er ikke motsatsen til tvil, slik det ofte fremstilles, tro er sikkerhet, tillit og ikke minst kjærlighet

Tro, tillit, sikkerhet, kjærlighet. La oss smake på disse ordene, det er ord som varmer, ord som gir trygghet, ord som legger basisen for å kunne formidle vår tro til andre.

Har vi tro, da har vi tillit, har vi tillit, har vi sikkerhet, har vi sikkerhet tør vi å elske.

Ta imot - gi videre!

Paulus uttrykker dette i sin Høysang til kjærligheten ...

 

Om jeg taler med menneskers og englers tunger,

men ikke har kjærlighet,

Da er jeg bare drønnende malm eller en klingende bjelle.

Om jeg har profetisk gave,

kjenner alle hemmeligheter og eier all kunnskap,

om jeg har all tro så jeg kan flytte fjell,

men ikke har kjærlighet,

da er jeg intet.

         

Om jeg gir alt jeg eier til brød for de fattige,

ja, om jeg gir meg selv til å brennes,

men ikke har kjærlighet,

da har jeg ingen ting vunnet.


Det er selvsagt ingenting galt i å være verken veltalende, profetisk eller gavmild - poenget i Paulus ord er nettopp om våre handlinger er fylt av kjærlighet og om de formidler troen. Kjærligheten er det avgjørende i våre handlinger og vårt forhold til våre medmennesker.

Sangeren Edith Piaf formidler noe av det samme i sin Hymne til Kjærleiken, her i en oversettelse på Rogalandsdialekt av Britt Synnøve Johansen.

Heile himmelen kan ramla ner

jordå mista hav og vind og trer

Spille ingen, ingen rolle

hvis eg vett du elske meg

...

Evigheten finnes for oss to

den e vår så lenge me har tro

I ein himmel fri for sorger

tror du me elske der så her

Gud forene di som elske høgt

Den jordiske kjærlighet som Piaf uttrykker, er ikke en annen kjærlighet enn kjærligheten til Gud, det finnes bare en kjærlighet.

I sin siste onsdagsaudiens utrykker pave Benedikt mye av de samme tankene, som jeg her siterer, på tross av at det har stått gjengitt på katolsk.no

Tro gjør mennesket i stand til å finne mening med livet og tillitsfullt overgi seg til den Gud som gir oss visshet en visshet "som er annerledes, men ikke mindre solid enn den som kommer fra vitenskapen", sa paven.

Troen er ikke kun et intellektuelt bifall til Guds sannheter, det er en gjerning hvor jeg fritt overgir meg til en Gud som er vår Far og som elsker meg, det er en tilslutning til et 'Du' som gir meg håp og tillit.

Troen er en gave fra Gud, men det er også en dyptgående fri og menneskelig handling som ikke står i motsetning til vår frihet og fornuft. Å tro betyr gjennom frihet og glede å hengi seg til Guds plan for historien, lik patriarken Abraham og Maria fra Nasaret, avsluttet pave Benedikt.

 
Katolsk Studentlag hovedside
Søk i nettstedet  
avansert søk  

ENGLISH