Katolsk Studentlag i Oslo er en forening for studenter, akademikere og andre interesserte.
Vårt formål er å være en møteplass for katolikker ved høgskolen og universitetet i Oslo.

 

Teologi på tapp: Når hedningene av naturen gjør hvad loven byder..." Om naturrett og det felles gode hos St. Thomas Aquinas

24.09.14

Velkommen til Teologi på tapp, torsdag 6. november: "Når hedningene av naturen gjør hvad loven byder..." Om naturrett og det felles gode hos St. Thomas Aquinas", ved Henrik Syse, forsker ved PRIO.

Foredragskvelden begynner kl. 19:30 på Café Mistral i Majorstuveien, etter messen kl. 18:30 i St. Dominikus.

 
Katolsk Studentlag hovedside
Søk i nettstedet  
avansert søk  

ENGLISH