Katolsk Studentlag i Oslo er en forening for studenter, akademikere og andre interesserte.
Vårt formål er å være en møteplass for katolikker ved høgskolen og universitetet i Oslo.

 

Teologi på tapp

24.09.14

Velkommen til Teologi på tapp, torsdag 9. oktober med foredrag ved Sunniva Gylver, prest i Den norske kirke.

Foredragskvelden begynner kl. 19:30 på Café Mistral i Majorstuveien, etter messen kl. 18:30 i St. Dominikus.

 
Katolsk Studentlag hovedside
Søk i nettstedet  
avansert søk  

ENGLISH