Katolsk Studentlag i Oslo er en forening for studenter, akademikere og andre interesserte.
Vårt formål er å være en møteplass for katolikker ved høgskolen og universitetet i Oslo.

 

Religionens betydning i dagens verden

04.02.11

Fra mange hold er det gjennom både filosofi, idé-, religions- og politisk historie blitt hevdet at religion som fenomen naturlig ville overflødiggjøres ved stadig teknologisk og vitenskapelig fremgang.

Skribent

Redaksjonen

Dette har lenge vært et mantra, men gjennom de siste tiår har oppfatningen til dels snudd. For eksempel har vår samtids viktige filosof, Jürgen Habermas, gjennom de siste ti år endret syn på religionens betydning for sekulære stater og innsett at dens rolle i offentligheten ikke uten videre lar seg fortrenge. Selv om samfunnet i mange europeiske land umiddelbart bærer preg av en høy grad av sekulariserte virkelighetsoppfatninger og en fremmedhet overfor den europeiske religiøse tenkemåte, spiritualitet og kulturarv, gjør nettopp religiøs tilhørighet og retorikk seg gjeldende i mange deler av verden, bl.a. i det ellers så moderne USA.

Fremover vil www.katstud.org publisere innlegg som på ulike måter tar for seg religionenes plass i vår verden; hvor sekularisert er egentlig samfunnet? Og hvilken plass kan og bør religionen spille? Denne uken innleder vi tematikken med et opplysende innlegg av lektorstudent i religion og etikk, Eline Haraldstad Follesø, som gir et overblikk over sekulariseringsprosesser og religion i dagens verden.

God fornøyelse!

 
Katolsk Studentlag hovedside
Søk i nettstedet  
avansert søk  

ENGLISH