Katolsk Studentlag i Oslo er en forening for studenter, akademikere og andre interesserte.
Vårt formål er å være en møteplass for katolikker ved høgskolen og universitetet i Oslo.

 

G20: End the "ethical vacuum" we are in

01.04.09

Forandre ved å være for andre. Det årlige G20 toppmøtet i London, der de tyngste økonomiske aktørene i det globale markedet møtes, står i år overfor en enorm utfordring når det gjelder å finne en vei ut av det økonomiske uføret vi befinner oss i.

Skribent

Sakset fra CAFOD, cafod.org.uk, Ukas perspektiv 01.04.09, P. O. Brunstad

Campaigners and speakers from the ecumencial service before the Put People First march and rally (including Father Joe Komakoma centre right) [Adrian White]

Klokt politisk og økonomisk lederskap synes å være en helt avgjørende faktor for å finne en slik farbar vei videre. I min siste bok Klokt lederskap mellom dyder og dødssynder som nylig kom ut på Gyldendal Akademiske, forsøker jeg å utdype hva som ligger i nettopp et klokt lederskap. Et av de aspektene jeg understreker er en leders evne til å bidra til forandring i tider preget av krise og konflikt. Dette var jo også noe av Obamas sentrale anliggende i hans valgkamp frem mot presidentvalget. Hans presidentskap ville fremme håp om forandring i en vanskelig tid. Les Paul Otto Brunstads artikkel i Ukas perspektiv: Forandre ved å være for andre

 

This crisis is a symptom of deeper flaws within the economic model that the developed world and its institutions has pursued" Read CAFOD's blogs from the G20

 

Put People First: Don't forget the poor

Don’t forget the poor, say church leaders at Put People First rally. On the eve of the next week’s G20 economic summit the Bishop of London the Rt Revd Richard Chartres has called for action to help the world’s poorest people who are suffering most in the current economic climate.

 

He was speaking at the “Put People First” ecumenical service before the main march and rally for jobs, justice and climate supported by tens of thousands of people in central London.

 

Bishop Chartres described the world as interconnected and said those in the developed world must not forget those in the most poorest parts and said it was imperative that “we stand with people in this global emergency.” Read more Put People First: Don't forget the poor

Read more With Obama in London, anything’s possible

Barack Obama is the president of the United States. The following article was written exclusively for Global Viewpoint. Read more A TIME FOR GLOBAL ACTION

 
Katolsk Studentlag hovedside
Søk i nettstedet  
avansert søk  

ENGLISH