Katolsk Studentlag i Oslo er en forening for studenter, akademikere og andre interesserte.
Vårt formål er å være en møteplass for katolikker ved høgskolen og universitetet i Oslo.

 

Pavevalget 2013. And the winner is: … Den hellige ånd!

17.03.13

Dette er for meg det store med en pave ”som kardinalene fant ved verdens ende”, som Frans selv sa. For det er ikke bare perspektivet på stjernehimmelen som er et annet for oss mennesker og for Kirken når man ser det fra sør

Skribent

Dr. Mette Nygård

Nå når det allerede er gått to hele dager siden kardinal Bergoglio (kardinal  hvem?) ble valgt til pave og har tatt navnet Frans, er det – offisielt iallfall – ingenting som ikke er kjent om mannen, så et biografisk resymé er overflødig. Den/det som gjør valget så ubegripelig og så både flott og gripende, er Den hellige ånd, det vil si Guds inngripen i prosessen. Egentlig vet jo enhver middels opplyst katolikk at Gud er alt i alle til enhver tid, men det hele settes på spissen når hele verdens smarteste nyhetsanalytikere både bruker tid og kløkt på å gjette en vinner på forhånd, deretter sliter seg ut med videre intellektuelle og globale, politiske vurderinger i den stive klokketimen det tok denne gang fra den hvite røyken steg opp og klokkene i Peterskirken kimte til den korte, dødelige tausheten da navnet ”Bergoglianem (eller liknende) avsluttet annonseringen av rett mann.

Det er akkurat da, i den lille glipen, man fikk et nesten synlig glimt av Guds hånd over valgurnene.

Men Vestens skarpeste kritikere og lobbyister lar seg ikke stoppe av slikt. Øyeblikkelig dukker spørsmålene opp igjen: Hva med pedofile prester? Hva med homofile ekteskap? Hva med eggdonasjon? Hva med skandalene og korrupsjonen i Vatikanet? Er Frans ung nok, sterk nok, og kanskje særlig liberal nok?

En gang jeg feiret jul i Chile, ble mine venner overbegeistret over en spesiell gave. Det var et astronomisk atlas som het ”Stjernehimmelen, sett fra El cono sur” – den sørlige kjeglen, som er det latin-amerikanerne ofte kaller Sør-Amerika. Ifølge mitt vertskap var dette første gang det var laget et stjernekart sett fra den sørlige halvkule, altså ikke fra den nordlige.

Dette er for meg det store med en pave ”som kardinalene fant ved verdens ende”, som Frans selv sa. For det er ikke bare perspektivet på stjernehimmelen som er et annet for oss mennesker og for Kirken når man ser det fra sør, det gjelder alt annet også, ikke minst fattigdom, overgrep, økokriminalitet, daglige drap. Alt dette foregår over alt, det er sant, men bekymringer om likekjønnede ekteskap og eggdonasjon blir tydeligere Vestens velstandsproblem når man ser ting fra en annen geografisk vinkel. Derfor er iallfall noen av oss over at Den hellige ånd styrte konklavet og plukket opp en gammel, ujålete jesuitt med bare en lunge, men som bøyde hodet under folkemengdens forbønn før han tok til seg kraften til å velsigne dem.

 
Katolsk Studentlag hovedside
Søk i nettstedet  
avansert søk  

ENGLISH