Katolsk Studentlag i Oslo er en forening for studenter, akademikere og andre interesserte.
Vårt formål er å være en møteplass for katolikker ved høgskolen og universitetet i Oslo.

 

P. Arnfinn OP - R.I.P.

11.06.12

I går fikk jeg vite at pater Arnfinn var død. Nyheten fikk jeg via de nye sosiale medier. Ikke så lite typisk at denne nyheten kom slik. Det kjennetegner pater Arnfinn slik jeg husker ham. Han var alltid der det skjedde noe, der han kunne bidra med noe, gjerne i media, i aviser, i debatt og på internett.

Jeg vil huske ham for å være preget av noe jeg nesten vil kalle en «hellig uro»; ikke akkurat for å kanonisere ham, men for å sette ord på den livsgnist som animerte hele ham. Alltid var det for ham noe å si, noe å gjøre, noe å bidra med. Ordet var hans styrke, og det var ikke vanskelig å oppdage at dette var en gave han hadde fått. Han gikk inn på det vesentlige med sin presise formuleringsevne og sitt skarpe blikk for virkeligheten. Samtidig som han var knyttet til å bidra i samfunnsdebatten og ikke minst i verdidebatten, var det også et annet Ord han livnærte seg av: det ordet som ble kjød. Dette ordet med stor O var nettopp det som fylte pater Arnfinn, og som gjorde hans virke og hans ord så slående.

Naturen var på et vis pater Arnfinns andre hjem, hvis vi sier at Kirken var hans første. I naturen fant han tegn på alle de ord som Gud har innskrevet i skaperverket. Dette klarte han å videreformidle på en genuin og spennende måte. Dette har vi erfart, dette har jeg erfart, på flere av de retretter for studenter han ledet på høyfjellet i Telemark. Dette var dager hvor det var tydelig at Arnfinn var i sitt ess, og hvor det også var tydelig at han var i en særegen kontakt med Kristus, Ordet. Jeg opplevde at midt i hans travle hverdag, som var kjennetegnet av denne uroen som preget ham, var naturen det sted han kunne trekke seg tilbake for å finne ro og lade opp batteriene. Til tross for hans brå bortgang var det derfor ikke overraskende at det nettopp var på en sykkeltur i Oslomarka han fant en annen fred.

Det er likevel for oss som står igjen veldig trist ikke lenger å skulle nyte godt av hans prekener og hans gode humør, og hans engasjement for ungdom og studenter.

Men hans oppfordring om å leve et nytt liv med Kristus som veiviser står fast, selv etter hans død. Vi lyser fred over p. Arnfinns minne.

 

Nicholas Christiansen

på vegne av katolsk studentlags nettredaksjon

 
Katolsk Studentlag hovedside
Søk i nettstedet  
avansert søk  

ENGLISH