Katolsk Studentlag i Oslo er en forening for studenter, akademikere og andre interesserte.
Vårt formål er å være en møteplass for katolikker ved høgskolen og universitetet i Oslo.

 

«On the Origin of Humanity»

04.04.14

De siste månedene har debatten om reservasjonsretten pågått i norske medier. I denne artikkelen skal jeg ikke skrive om reservasjonsretten i seg selv. Jeg skal derimot forsøke å belyse Kirkens lære når det gjelder livets begynnelse. Når er det at et embryo eller et foster blir et menneske?

Skribent

Stefan Bivand, musiker og student

«Gud sa: «La oss lage mennesker i vårt bilde, så de ligner oss! De skal råde over fiskene i havet og fuglene under himmelen, over feet og alle ville dyr og alt krypet som det kryr av på jorden.» Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, som mann og kvinne skapte han dem. Gud så på alt det han hadde gjort, og se, det var svært godt! Og det ble kveld, og det ble morgen, sjette dag.» (1. Mos 1, 26-27,31).[i]

Slik begynner fortellingen om mennesket i Bibelen. I den første beretningen om mennesket blir det fremhevet flere ting som det er verdt å legge merke til. Gud skaper mennesket i sitt bilde. Han skaper oss så vi ligner på Gud i den Hellige Treenighet; jeg liker godt de nyere oversettelsene her, der det står «så de ligner/er et avbilde av oss». Gud skaper altså mennesket til mann og kvinne. Han ser at det han har skapt er svært godt. Gud skaper altså mann og kvinne i sitt bilde, i bilde av Den Hellige Treenighet.

I den katolske kirkes katekisme blir menneskeverdet fint presentert i delen som heter nettopp Mennesket i Guds bilde. «Guds bilde finnes i hvert menneske. Det stråler frem i fellesskapet mellom mennesker, som er en lignelse på enheten mellom de guddommelige Personer.»[ii] Dette bildet blir også gjentatt når Kirken gjennom katekismen omtaler ekteskapet og dets fundamenter:

«Gud, som skapte mennesket av kjærlighet, kalte det også til kjærlighet, ethvert menneskes grunnleggende og medfødte kall. For mennesket ble skapt i Guds bilde og likhet,575 Han som selv er kjærlighet.576 Etter at Gud hadde skapt mann og kvinne, ble deres gjensidige kjærlighet bilde på den fulle og trofaste kjærlighet Gud elsker mennesket med. I Guds øyne er den god, ja, overmåte god.»[iii]

 Jeg har hittil slått fast at mennesket er skapt i Guds bilde, at menneskelivet har en gudommelig verdi og ut fra dette perspektivet gir Gud oss et innblikk i vår egen naturlige samvittighet når Han gir oss de ti bud og sier «Du skal ikke slå i hjel». I reservasjonsrettsdebatten snakker man lite om livets begynnelse, mens det i virkeligheten er nettopp dét som er kjernen i hele debatten. Så når begynner egentlig livet?

Ved et raskt søk på internett får man flere svar. Spørsmålet blir gjerne vendt til: Når blir livet til et menneske. Den katolske kirke står for det standpunkt at menneskelivet starter ved unnfangelsen og fortsetter til å bli et embryo, et foster, et spedbarn og så videre –livet gjennom. Dette er den naturlige rekkefølgen. I en kort oppsummering skriver Suzanne Holland, en Ph.D. som arbeider med bioetikk ved University of Puget Sound i Tacoma i Washington, at man kan definere flere andre begynnelser på livet. Man kan mene at livet starter når det dannes et embryo, man kan se på det neurologisk og ta utgangspunkt i at det registreres ordentlige signaler fra hjernen (i ukene 24-27) eller man kan si at livet starter ved fødselen. [iv] Mennesker kan derfor velge det som passer deres samvittighet og forståelse rett. Dette synet vil jeg mene er ganske postmoderne, og det er kanskje her Kirkens møte med det postmoderne samfunnet skaper gnisninger.

Den katolske kirkes syn er at noen ting er absolutte. Det er ikke slik at man kan velge alt og tilpasse alt. Alt er ikke relativt. Livet begynner altså på det tidligste stadiet der det kan bli et liv, altså når eggcellen og sædcellen møtes og danner en enhet. Det er i befruktningsøyeblikket det hele starter. Hvis det får leve opp, utvikler det seg til et menneske. Det kommer da ikke til å bli en hund eller en ape, men et menneske. Det er her det hele starter. Kirken har ment dette siden begynnelsen og sidestilt abort med å sette ut uønskede barn.

«Før jeg formet deg i mors liv, kjente jeg deg, og før du ble født, helliget jeg deg» (Jer 1, 5).

Troskongregasjonen skriver i instruksjonen «Donum Vitæ»:

 

"Enkeltmenneskets umistelige rettigheter må anerkjennes og respekteres av det sivile samfunn og den politiske myndighet. Menneskerettighetene avhenger hverken av enkeltmennesker eller foreldre, og utgjør heller ikke noen innrømmelse fra samfunnets eller statens side; de er del av menneskets natur og er nedlagt i mennesket på grunn av den skaperakt det springer ut av. Blant disse grunnleggende rettigheter skal nevnes retten til liv og ethvert menneskes fysiske integritet fra unnfangelse til død".[v]

 

Dermed gir Kirken oss mennesker en utfordring også når det gjelder å påvirke samfunnet og myndigheter i deres syn på abort. På Dagbladets nettsider skrev Ida Jackson kommentaren «Slutt å dele bilder av gummi-babyer, folkens»[vi], og jeg kan til dels være enig med slutningen hennes. Dukker av fostre er ikke måten jeg ville ha drevet abortdebatten på. Livet starter jo flere uker tidligere. Det potensielle livet starter ved unnfangelsen. Om grensen så er ved 2., 12, eller 24. uke for lovfestet abort, endrer det ikke på at abort i seg selv er galt.

 

Om skribenten:

Stefan Peter Bivand (f.1988) er musikkstudent og frilans fiolinist. Han har lenge vært aktiv i arbeid med barn og unge i Den katolske Kirke i Norge. Han var i perioden 2011-2013 nestleder i Norges Unge Katolikker og er nå ansatt som katekesekoordinator i St. Paul katolske menighet i Bergen. Han har tidligere vært konfirmantkateket i St. Olav menighet i Trondheim. Han er spesielt opptatt av den katolske Kirkes sosiallære, altså hvordan man setter tro ut i praksis, blant annet gjennom engasjement i NUKs sosiale arbeid i samarbeid med Caritas Norge, den katolske Kirkes bistandsorganisasjon. Stefan har også en egen blogg: fransavsales.blogspot.no

 
Katolsk Studentlag hovedside
Søk i nettstedet  
avansert søk  

ENGLISH