Katolsk Studentlag i Oslo er en forening for studenter, akademikere og andre interesserte.
Vårt formål er å være en møteplass for katolikker ved høgskolen og universitetet i Oslo.

 

Integrering og inkulturasjon, et vanskelig tema?

05.11.10

I en periode på cirka 4 uker er tema for artiklene som publiseres her på nettsiden til Katolsk studentlag integrering og inkulturasjon. Vi har spurt ulike skribenter om å belyse dette tema fra ulike hold og fra ulikt ståsted.

Skribent

usignert

Pater Sigurd Markussen trekker frem et viktig argument i sin prekentekst til 1. november, nemlig at Gud har skapt mennesker forskjellige, men samtidig med samme verdi. Her belyser han det at det er en utfordring at ”fremmede” kommer inn i vårt område eller land, dette har i alle tider vært vanskelig. Men som han sier, kan dette kun skje på en god måte hvis både de fastboende og de som kommer er villige til å ”gi noe”, for de fremmede er faktisk også en ressurs.

Noe av det samme trekker Bernt Hagtvet frem i bokomtalen om Abid Rajas nye bok ”Dialog. Om vold, undertrykkelse og ekstremisme”. Et av hovedtemaene for Raja i en integreringsdebatt er ”dialog”. Og dialog er vel nettopp det å snakke sammen, det å unngå å leve i isolerte gettoer. For å sitere Hagtvets tekst (i Dag og Tid): ”Dialog om dei særskilde prosessane som går føre seg i og mellom individ og grupper innanfor og utanfor familiar, når verdiar frå heil ulike kulturmiljø møtest og brytst”.

Hvordan er det da dette mulig? Jo, her ligger utfordringen: å være interessert i den andre. Å se på den andre som en ressurs. Og det å se den andre i et kristent lys kan og bør være å se den andre i kjærlighet, som er konklusjonen Sigurd Markussen trekker frem i sin preken. En mann i evangeliet spør Jesus: ”Hvem er så min neste?” og vi kan utvide dette spørsmålet med å spørre: ”Hvem er den fremmede?” - kanskje er dette én og samme person?

Dette er viktige ord, og vi håper at de ulike bidragene i denne artikkelserien kan være med å belyse og bidra i debatten om integrering og inkulturasjon.

 
Katolsk Studentlag hovedside
Søk i nettstedet  
avansert søk  

ENGLISH