Katolsk Studentlag i Oslo er en forening for studenter, akademikere og andre interesserte.
Vårt formål er å være en møteplass for katolikker ved høgskolen og universitetet i Oslo.

 

Ingen terror i Guds navn!

24.09.11

Tjueandre juli har forandret oss, sier vi. Ja, det håper jeg virkelig. Det største massedrapet i norsk fredshistorie. Ingen står uberørt. Alle føler seg på et vis angrepet. Alle føler solidaritet og nestekjærlighet med ofrene og de pårørende. “Hvor var du tjueandre juli”, sier vi, og på den måten definerer vi oss inn i fellesskapet som det vil definere oss i lang tid framover.

Skribent

Ingrid Rosendorf Joys, Det europeiske religionslederrådet

Hendelsene 11. september 2001 endret en hel verden. Likevel er verden helt lik. Det ble mer overvåkning, det ble mer krig og det ble flere brudd på menneskerettighetene i “krigen mot terrors” navn. Men forholdet mellom fattig og rik er det samme. De globale humanitære utfordringene ligger der som verkebyller. Og urettferdigheten mellom land og mellom folk er påtrengende, for dem som orker å se.

Hvordan skal tjueandre juli forandre oss? Vi mÃ¥ forandre ordene vi bruker, sies det, men bør vi ikke forandre innholdet ogsÃ¥? Hvis vi ønsker et Ã¥pnere, varmere og mer inkluderende felleskap, mÃ¥ vi omfavne det multikulturelle, multinasjonale og multireligiøse fellesskapet. Vi mÃ¥ ønske autentisk integrering og enhet i mangfold.  Ikke assimilering og usynliggjøring.

Noen har kalt tjueandre juli for utløp for kristenfundamentalisme og religiøs ekstremisme. Mange er uenig i det. Mange opplever det som dypt urettferdig at kristendommen skal kunne misbrukes på denne måten. Tenk på hva hundrevis av millioner muslimer opplevde etter 11. september? Selv om det oppleves urimelig at massemordene og terroren vi opplevde i juli skal være i Guds navn, kan det være grunner for at vi går i oss selv, ser på vår egen tradisjon og studerer vår egen skrift. Finnes det noe her, noe hos oss, som kan gi klangbunn for så mørke og destruktive tanker som dem vi finner hos terroristen av tjueandre juli? Gadd vite om vi ikke hadde forlangt det samme av våre muslimske brødre og søstre om massemorderen i sommer hadde leflet med islam? Det ligger til de moderates ansvar å snakke høyt og ta kraftig avstand fra ekstremisme. Dette må gjelde enten aktøren er religiøst motivert, ideologisk motivert eller politisk motivert. Vi kan spørre: Finnes det noe hos oss vi må reformulere, forklare, spesifisere eller forkaste? Selv pleier jeg la følgende tre punkter være utgangspunkt for religionskritikk: 1) Fremmer religionen menneskeverdet; 2) Tåler religionen avhoppere og kritikere? Og sist, men ikke minst; Taler religionen gjennomgående den svakestes sak? For mange kan det oppsummeres i: Fremmer religionen Guds rike også på jorden? Det virker ganske åpenbart at aktørene i Oslo i juli i år og i New York/Washington i september for ti år siden ikke kan si amen til det.

 

--------------

Ingrid Rosendorf Joys jobber for Det europeiske religionslederrådet, ECRL (European Council of Religious Leaders – Religion for Peace) som er et interreligiøst råd bestående av religiøse ledere for alle religioner i Europa. Bland de katolske medlemmer i rådet finnes bl.a. biskop Bernt Eidsvig av Oslo og kardinal Angelo Scola av Milano.

Det europeiske religionslederrÃ¥det, ECRL (European Council of Religious Leaders – Religions for Peace) samler framstÃ¥ende religiøse ledere fra alle deler av Europa.  Biskop emeritus Gunnar StÃ¥lsett er rÃ¥dets valgte leder, og blant medlemmene er noen av Europas fremste religiøse ledere innenfor kontinents historiske religioner; jødedom, kristendom og islam sammen med buddhister, hinduer, sikher og zoroastere. ECRL er en av fem regionale interreligiøse rÃ¥d innenfor det verdensvide nettverket Religions for Peace . Basert pÃ¥ grunnleggende verdier som de fleste religioner kan samles om, vektlegger ECRL interreligiøs dialog som et virkemiddel i arbeidet med fred og forsoning.

 

 
Katolsk Studentlag hovedside
Søk i nettstedet  
avansert søk  

ENGLISH