Katolsk Studentlag i Oslo er en forening for studenter, akademikere og andre interesserte.
Vårt formål er å være en møteplass for katolikker ved høgskolen og universitetet i Oslo.

 

22. juli 2011

12.08.11

Mye har vært sagt og skrevet om 22.juli-tragedien. Kanskje burde vi besinne oss - i møtet med slike hendelser kan alminnelig sakprosa virke utilstrekkelig og platt, ja, nesten støtende. Kanskje er sorgfull taushet den mest adekvate uttrykksformen. Jeg våger meg likevel frempå med tre korte refleksjoner:

Skribent

Vegard Bruun Wyller, Overlege, dr. med., Barneklinikken, Rikshospitalet

Terrorhandlingene demonstrerer at det onde eksisterer – som en objektiv virkelighet. Vi har lett for å fortrenge dette i vår moderne verden - selv ordet ’ond’ virker gammeldags og uvirkelig - skjønt historien burde ha lært oss det motsatte  Men glemmer vi at det onde finnes, risikerer vi også å miste muligheten til å bekjempe det. Et gammelt ordtak lyder: Djevelens smarteste trekk er å late som om han ikke finnes.

Responsen på terroren viser overveldende at også det gode eksisterer – uttrykt ved en kollektiv kjærlighetshandling mot alle som ble rammet. Sjelden har vel betegnelsen ’mennesker av god vilje’  - et hyppig brukt katolsk begrep siden 2. Vatikankonsil – vært mer berettiget. Og vi som bekjenner at Gud er kjærlighet kan, midt i det vonde, glede oss over at at mennesker med vidt forskjellig livssyn og religiøst ståsted ble redskap for denne gudommelige gaven.

Mange er blitt forskrekket – og føler et dypt ubehag – ved at terroristen begrunner sine handlinger med nødvendigheten av å forsvare Europas kristne kultur. Det er fortrøstningsfullt at nesten ingen – selv ikke de mest hardnakkede religionskritikere – har forsøkt å utnytte dette til egen fordel. I stedet viste Norges kirkesamfunn, med Den Norske Kirke i spissen, hva sann kristendom er. Og folk flest – som bare går i kirken hver jul, og knapt nok da – strømmet til gudshusene, og erfarte forhåpentligvis at Gud likevel ikke er blitt irrelevant i vår tid. Kanskje forstod de også et viktig poeng i pave Benedikts berømte Regensburgfordrag i 2006 - at vold er fremmed for enhver sann religionsutøvelse:  ”Violence is incompatible with the nature of God and the nature of the soul.”

 
Katolsk Studentlag hovedside
Søk i nettstedet  
avansert søk  

ENGLISH